Wednesday 29 January 2014

Perlu peka dengan masalah penduduk, YB EXCO Negeri Kedah. @MukhrizMahathir -




Pengusaha kuari yang tidak mengikut syarat yang ditetapkan seharusnya diambil tindakan tegas demi memastikan keselamatan dan ekosistem kampung terjamin.


No comments:

Post a Comment