Monday 17 December 2012

Lim Kit Siang tersilap Langkah. Dedah agenda sebenar dalam PRPluralisme agama merupakan konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang pelbagai. Antara fahaman ini adalah:
  • Tiada satu pun agama yang tunggal dan eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran, atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai yang benar dalam agama lain.
  • Penerimaan kebenaran wujud dalam dua atau lebih agama dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama-agama tersebut.
  • Menggalakkan kerjasama dan dialog antara agama-agama yang berbeza bagi meningkatkan persefahaman.
  • Digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada keadaan hidup bersama secara harmoni di antara penganut agama yang berbeza

GEMPAR...!!! Lim Kit Siang Bongkar Pluralisma Adalah Agenda DAP-PAS-Pakatan.


The basis of DAP reaching out, engaging and co-operating with PAS in Pakatan Rakyast is not on Islamic state or hudud, but on the principles of promoting democracy,pluralism, cultural diversity, human rights, women’s rights and development in Malaysia.  
Translation: Asas DAP mendekati, melibatkan diri dan bekerjasama dengan PAS dalam Pakatan Rakyast bukan negara Islam atau hudud, tetapi atas prinsip menggalakkan demokrasipluralisme, kepelbagaian budaya, hak asasi manusia, hak-hak wanita dan pembangunan di Malaysia.

USTAZ FATHUL BARI MAT JAHYA (CEO iLMU)
Tajuk: Lim Kit Siang Mengesahkan Pluralisma Adalah Agenda DAP-PAS-Pakatan
Tarikh: 14.12.2012 (Jumaat)
Lokasi: Sungai Sireh, Tanjong Karang

No comments:

Post a Comment