Monday 24 September 2012

Permohonan Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF Ambilan 2013Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) mempelawa calon yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) di Institut Pendidikan Guru (IPG), KPM.

NAMA PROGRAM: Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF
MOD LATIHAN: Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS)
TEMPOH PENGAJIAN : 18 BULAN

SYARAT-SYARAT KELAYAKAN ASAS

Calon-calon hendaklah:
 1. Warganegara Malaysia.
 2. Sihat fizikal dan mental.
 3. Berumur tidak melebihi 35 tahun  pada 1 Januari  2013 iaitu lahir pada atau selepas 1 Januari 1978.
 4. Memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Pengajian  Islam  atau Pengajian  Bahasa  Arab  atau  al-Quran  atau bidang  yang  berkaitan yang setaraf dengannya daripada Institusi Pengajian Tinggi Awam  (IPTA)  atau Institusi  Pengajian Tinggi  Swasta    (IPTS)    tempatan atau luar negara yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA). Pemohon perlu merujuk laman sesawang JPA di alamat berikut: http://www.interactive.jpa.gov.my/webinteraktif/frmMainIktiraf.asp
 5. Memiliki kepujian Bahasa Melayu di peringkat SPM atau SPM(V) serta lulus ujian lisan atau Prinsipal Bahasa Melayu di peringkat STPM.

KEUTAMAAN

 1. Calon yang memiliki  Ijazah Sarjana  Muda dengan  PNGK 2.75  ke atas.
 2. Calon yang memiliki ijazah yang bertepatan dengan bidang pengkhususan.
 3. Calon yang memiliki pengalaman mengajar dalam bidang pendidikan.
 4. Calon yang aktif dalam kegiatan kokurikulum.
 5. Calon  yang bersedia  dilatih di  mana-mana  kampus  IPG, KPM dan  bersedia ditempatkan di mana-mana sekolah termasuk di kawasan pedalaman seluruh negara. 

CALON TIDAK LAYAK MEMOHON

 1. Calon yang telah memiliki kelayakan ikhtisas perguruan seperti Ijazah Sarjana Muda dengan Pendidikan, Diploma  dengan Pendidikan, Diploma Pendidikan, Diploma Perguruan atau Sijil Perguruan.
 2. Calon yang masih terikat dengan Kontrak Perkhidmatan Agensi Kerajaan termasuk yang sedang mengikuti Kursus Perguruan Lepas Ijazah Mod Latihan Perguruan Kursus Dalam Cuti (KDC)  atau Mod Latihan Perguruan Berasaskan Sekolah (LPBS) kelolaan Kementerian Pelajaran Malaysia.
 3. Calon yang diisytihar bankrap.
 4. Calon yang  dikenakan tindakan tatatertib atau sedang dalam proses tindakan tatatertib semasa dalam perkhidmatan atau dalam latihan.
 5. Calon yang pernah  mengikuti program ikhtisas di IPG, KPM tetapi gagal dalam peperiksaan dan ditamatkan daripada program.
 6. Calon yang pernah atau sedang disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan dadah atau jenayah.

BIDANG PENGKHUSUSAN YANG DITAWARKAN

Diploma Perguruan Lepas Ijazah Sekolah Rendah (DPLI-SR) j-QAF Mod Latihan Perguruan
Berasaskan Sekolah (LPBS)

Bidang pengajian yang ditawarkan adalah seperti berikut :
(i) Bahasa Arab
(ii) Pendidikan Islam
(iii) Pendidikan Khas j-QAF


TARIKH TUTUP PERMOHONAN  :   3 OKTOBER 2012 (RABU),  JAM : 11.59 MALAM

Nota: Kepada semua yang berminat dan telah memohon, semoga berjaya!


No comments:

Post a Comment